Schoolgids
Stel cookie voorkeur in

Schoolgids

Een woord vooraf

Waarom een schoolgids voor ouders? Scholen verschillen onderling in manier van

werken, in sfeer en in wat kinderen er leren. Scholen hebben ook verschillende

kwaliteiten. Deze gids geeft aan waar De Triangel voor staat.

Op de website hebben we de schoolgids iets anders van opzet gemaakt, zodat u de specifieke onderdelen makkelijker kunt vinden en dat er geen dubbele informatie staat. De volledige schoolgids, zoals iedere ouder deze ontvangt, kunt u onder aan deze pagina downloaden.

 

Wat vindt u in deze schoolgids?


* de opzet van het onderwijs aan De Triangel
* de zorg voor de kinderen
* wat wij van u, ouders, verwachten en wat u van de school kunt verwachten
* de resultaten van het gegeven onderwijs
* de samenstelling van het team
* de groepsindeling

 

Aan deze schoolgids hebben meegewerkt:
* het schoolteam
* de medezeggenschapsraad

 

De schoolgids wordt aan ouders/verzorgers uitgereikt:
1. bij inschrijving
2. aan het begin van het schooljaar

 

Indien u wensen of suggesties heeft betreffende deze schoolgids kunt u contact met ons opnemen.

 

Klik hier om de schoolgids op te slaan.