Externe contacten
Stel cookie voorkeur in

Externe contacten

  • Onze school heeft op directieniveau maandelijks contact met de andere openbare basisscholen van Surplus.
  • De directies van de basisscholen in de gemeente hebben twee keer per jaar contact. Daarbij zit ook een vertegenwoordiger van de gemeente en de peuterspeelplaats.
  • Contact op directieniveau met scholen van andere signatuur vindt jaarlijks plaats in het kader van Weer Samen Naar School. (W.S.N.S. ).
  • Het netwerk voor de interne begeleiders is nu ook meer Surplusbreed.
  • Er wordt samengewerkt met de Tender, de school voor speciaal onderwijs te Schagen, de Mytylschool te Bergen en de Meerpaal (ZMLK ) te Den Helder.
  • Er is contact met de openbare bibliotheek, de onderwijsbegeleidingsdienst, de stichting Triade, de PABO in Alkmaar, de ROC’s in Den Helder en Hoorn, het bureau ‘Halt’.
  • Het Jeugdzorg Advies Team (JAT ) is een organisatie waar leerkrachten met vragen terecht kunnen over leerlingen die zorg/begeleiding nodig hebben op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Zij kunnen direct helpen of anders naar het juiste adres door verwijzen. Ouders kunnen via school ook de hulp van het JAT inroepen.
  • De jeugdgezondheidszorg is een onderdeel van de GGD. Er vindt systematisch onderzoek plaats onder kinderen geboren in 2005 (onderzoek ogen, oren, lengte en gewicht ); onder kinderen geboren in 2003 vindt (zo nodig ) onderzoek plaats naar ogen, oren, lengte, gewicht en kleuren zien. Maakt u zich zorgen over uw kind dan kunt u altijd een extra onderzoek aanvragen. Verder is de GGD ons van dienst met projecten over preventie van alcohol- en drugsgebruik.