Naar het voortgezet onderwijs
Stel cookie voorkeur in

Naar het voortgezet onderwijs

AfscheidsmusicalAan het begin van groep 8 worden drie testen afgenomen. Dit zijn:

  • de NIO-toets(Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau
  • Drempeltoets (meet de schoolvorderingen)
  • LMT (leermotivatietest: onderzoekt de leermotivatie, faalangst, doorzettingsvermogen en sociale wenselijkheid)

Na het bekend worden van beide uitslagen zal de leerkracht in oktober/ november in een gesprek met de ouders en de leerling het voorlopig advies uitbrengen. Rondom februari zal in het tweede gesprek de definitieve schoolkeuze worden bepaald. Dit heeft tot gevolg dat de rapportavonden van groep 8 niet gelijk lopen met de andere groepen.
 
In januari en februari zijn de open dagen van de scholen voor voortgezet onderwijs. In maart komen de aanmeldingsformulieren en van de basisschool wordt het schooladvies gevraagd.

In april vindt een overdrachtsgesprek plaats tussen de groepsleerkracht en een vertegenwoordiger van het voortgezet onderwijs.
Ouders kunnen in bijzondere gevallen ook een gesprek met de brugklasleraar aanvragen.

Tegen het einde van het schooljaar worden de kinderen van groep 8 op hun toekomstige school uitgenodigd voor het volgen van een paar kennismakingslessen.